Iwona Sedlaczek


Iwona Sedlaczek
Iwona Sedlaczek

Iwona Sedlaczek

Nauczyciel muzyki, instruktor zajęć rytmicznych, muzykoterapeuta, dyrygentka, muzykolog. Z muzyką związana jest od najmłodszych lat. W 2007 roku ukończyła naukę w klasie gitary Ogniska Artystycznego, działającego przy Szkole Muzycznej I stopnia w Raciborzu. Od ponad 18 lat działa czynnie jako chórzystka i zdobywa liczne osiągnięcia, także na szczeblu międzynarodowym (Grand Prix II Festiwalu Chóralnego Pattaya 2009 w Tajlandii), a od 2014 roku spełnia się także jako II dyrygent Młodzieżowego Chóru „Bel Canto”. Ma na swoim koncie udział w kilku nagraniach płytowych. W 2015 roku otrzymała trzecią z kolei – Złotą Odznakę Honorową Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr.
Posiada tytuł magistra sztuki oraz magistra muzykologii. Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie, o dwóch specjalizacjach: Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych oraz Prowadzenie zespołów muzycznych. Ukończyła także studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie o kierunku Muzykologia oraz Studium Pedagogiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodatkowo w 2014 roku uzyskała dyplom Chórmistrza, kończąc Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie na Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Uczestniczyła w licznych warsztatach i kursach muzycznych oraz pedagogicznych.
Od kilku lat pracuje z dziećmi i młodzieżą na terenie Raciborza. Wykonuje zawód nauczyciela muzyki w szkole podstawowej, instruktora zajęć rytmicznych i zajęć z zakresu emisji głosu, terapeuty muzycznego i dyrygenta, bierze udział w pracach komisji oceniających różnych konkursów i przeglądów organizowanych w regionie.