Zajęcia rytmiczno-ruchowe dla dzieci 4-5 lat


Zajęcia rytmiczno-ruchowe przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-5 lat. Jest to świetna zabawa połączona z rozwijaniem osobowości i wrażliwości twórczej u dzieci!
Zajęcia te są próbą wprowadzenia dziecka w świat muzyki, ruchu i tańca. Składają się ze specjalnie dobranych ćwiczeń, które wyrabiają sprawność fizyczną, oswajają z zagadnieniami muzycznymi, uwrażliwiają na zmiany zachodzące w muzyce (reagowanie na zmiany tempa i dynamiki utworu, dostrzeganie zmian w wysokości dźwięków, rozpoznawanie brzmienia instrumentów muzycznych), zawierają elementy tańca, śpiewu, gry na instrumentach perkusyjnych, improwizacji ruchowej oraz relaksację przy muzyce.

Zajęcia te są podstawą do dalszego kształcenia w zakresie tańca – ponieważ wyrabiają tak bardzo istotne w tańcu poczucie rytmu. Mają na celu:

  • rozbudzenie wrażliwości muzycznej,
  • rozwijanie zamiłowania do muzyki, tańca, śpiewu oraz
  • zaspokajanie potrzeby ruchu, a także
  • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej.

Pomagają także rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową, rozwijają umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką, uczą reagowania ciałem na elementy muzyki. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się także do wykształcenia u dzieci umiejętności skupienia się i koncentracji na wykonywanej czynności oraz przystosowania do pracy w zespole.